Vårt arbete

Verksamheten ”Din Röst Ska EKA!” arbetar förebyggande och hälsofrämjande med den emotionella, personliga och sociala utvecklingen. Detta görs genom att erbjuda stöd till skolpersonal i form av fortbildning, handledning, stöd och reflektion samt genom att träffa eleverna för grupparbete och övningar. Uppdragen i arbetet kan ha fokus på trygghet, studiero, motivation, framtidsvision, förhållningssätt, konflikthantering, hämmande gruppdynamik i klassrum, oro, bråk, brist på fungerande samarbete bland personal, saknad av utvecklande/hjälpande relation mellan personal och elever, mångfaldsfrågor, normer och värden, saknad av skolkultur, problemskapande beteende, delaktighet och inkludering, kränkande behandling, elevdemokrati och frågor som berör identitet.

Arbetet görs först när kartläggning av behov gjorts utifrån vår 9-stegsmodell som har i syfta att ringa in behoven/utmaningarna för skolan genom att inkludera skolledning, skolpersonal och eleverna i utformandet av insatsen.

Vi arbetar gentemot skolor, offentliga sektorn, näringslivet, ideella verksamheter samt andra intresserade organisationer.

Så länge själar berörs...

Founder
Klicka här för att köpa boken!

Din Röst Ska EKA!

Jag vill! Jag kan! Jag SKA!

Senaste nytt

Föreläsning på Universistetsholmens gymnasium!

Föreläsning på Universistetsholmens gymnasium!

Klicka för att se videon! [...]
Stort tack till ungdomarna på Mentor Sverige Trainee Stockholm!
Stort tack till ungdomarna på Mentor Sverige Trainee Göteborg!

Stort tack till ungdomarna på Mentor Sverige Trainee Göteborg!

Klicka här för att se videon! [...]
Föreläsning på Malmö Borgarskolan!

Föreläsning på Malmö Borgarskolan!

Klicka för att se videon! [...]

Samarbetspartners

bokusscandinavianphoto loggaPedagog-MalmöAdlibris stekmstadhelsingborg-logo

reach
Hansson Produktionconsensum

Prenumerera...

på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad.