Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Vår vän på MKB hade ett fantastiskt samtal med oss om sociala projekt och arbetet som görs idag.

Vi höll en presentation för Bäckagårdsskolans arbetslag 6-9 om vårt arbete. Ser fram emot att samarbeta kollegor!  

Varje år träffas ungefär 100 barn från olika skolor i hela Malmö för att få en chans att