Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Idag har vi varit på Kirsebergsskolan och intervjuat lärare, ungdomscoacher, skolvärdar och elever om vad de önskar vara

Idag rollspelades konflikter mellan lärare och elev utifrån Collaborative Problem Solving med "Plan A". Stort tack Gullviksskolan!

Vi var med våra kollegor i veckan och hade en fantastisk eftermiddag med temat "Elevdemokrati". 

I vår handledning gentemot skolpersonal använder vi oss utav ACT för att träna upp den psykologiska flexibiliteten där

  • 1
  • 2