Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Barnombudsmannen och beteendesvårigheter!

28 mars, 2018 ekaAdmin

Barnfattigdom, trygghet och studiero. För knappt en veckan sedan gick Barnombudsmannen ut med rapporten ”Utanförskap, våld och kärlek till orten”. Beteendesvårigheter hänger många gånger ihop med utanförskap, fattigdom och hälsa. Det tyder helt enkelt på att man i sin sociala och kognitiva utveckling har saktats ner på grund av samhälsstrukturer som är byggda på ogynnsamma och exkluderande diskurser. Många av dessa drabbade barn lider även av PTSD utifrån våldet och misären de upplever på daglig basis här i Sverige. I skolan tolkas dem istället som ouppfostrade och aggressiva. I Sverige har vi svikit barnen och vi lever tyvärr inte upp till Barnkonventionen artiklar.