Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Konflikthantering!

16 januari, 2018 ekaAdmin

En liten grupp på Kommunikationsskolan fick en uppgift: bestäm en konfliktsituation som ni nyligen hamnat i. Berätta endast vart vi befinner oss samt status för relation mellan vuxen och elev. Jag som modulerar har ingen aning om hur situationen kommer att utvecklas men mitt uppdrag är att lösa det utifrån verktygen jag har. Alltså sker allting spontant och utan planering i förväg. Man slängs in mörkret helt enkelt. Utifrån vår modell applicerar vi olika steg när konflikten ej går att förebygga längre. Deltagarnas och åskådarnas uppgift är att observera den som modulerar lösningen och sedan återkoppla utifrån modellen vi använder. Slutligen beatämmer gruppen att formulera en mening på ett förhållningssätt utifrån liknande situationer som sparas i en kunskapsbank. Denna utgör sedan grunden för ett samsyn och gemensamt förhållningssätt för personalgruppen. Så här såg det spontana rollspelet ut idag. 

leave a comment