Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Nu lanserar vi vårt arbetsmaterial lite!

Nu lanserar vi vårt arbetsmaterial lite!
25 januari bjuder vi in skolpersonal från Malmös grundskolor till en inspirerande eftermiddag för att i slutet av dagen dela ut vårt arbetsmaterial.

Se till att anmäla dig snarast och få en plats bland andra härliga människor som är redo att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med sina elever på respektive skolor. Fokus kommer att ligga på social, emotionell och personlig utveckling hos dig själv och din målgrupp med utgångspunkt från FNs Barnkonvention, Läroplan 11 samt skollagen.

Innehåll av utbildning:
– En inspirationsföreläsning
– Filmvisning och diskussion
– Relationell kompetens + rollspel
– Kreativitet + workshop
– Utdelning av arbetsmaterial

Anmälan görs till:
Info@dinrostskaeka.se

Dag: 25 januari 2016
Tid: Kl. 13-16
Plats: Rönnbladsgatan 1B, våning 4 (Pedagogisk Inspiration)
Pris: Kostnadsfritt