Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Nydalaskolan, arbetet fortsätter!

I vårt arbete att vara ett stöd för personalen på Nydalaskolan genom reflektionstid och handledning med fokus på relationell pedagogik och lågaffektivt bemötande bestämde vi oss för att delta med barnens aktiviteter på elevensval och därefter fortsatte vi på fritid. Det gav oss perspektiv om hur personalen kan uppleva sin arbetssituation samt hur eleverna upplever sin skolgång. Det har varit en deltagande observation och nästa steg blir reflektion med skolpersonalen i smågrupper för att sedan erbjuda individuell reflektionstid.