Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Nydalaskolan, Nu kör vi!

Nu har arbetet på Nydalaskolan påbörjats. Vårt uppdrag är att erbjuda personalstyrka på omkring 75 anställda reflektionstid, handledning och stöd i sina uppdrag med fokus på trivsel, trygghet, kommunikation och förhållningssätt. Arbetet sträcker sig till juni år 2017 med flera tillfällen i veckan. Till nästa termin kommer vi även att fortbilda personalen och själv utvecklas i frågor som berör läroplan, skollag, barnkonventionen, anknytning, mående och konflikthantering. Nu kör vi!