Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Observation på Bäckagårdsskolan!

17 april, 2018 ekaAdmin

Igår var vi en stor del av dagen på Bäckagårdsskolan för att observera fritidspersonalen. När vi observerar så tittar vi på: den fysiska miljön, ssmarbete och kommunikarion mellan vuxna, struktur och rutiner, uppsyn och trygghet, vuxnas roll i olika miljöer, hanteringsmetod av beteendesvårigheter, samsyn och förhållningssätt samt vuxnas förväntningar på elever. Otroligt givande och nästa vecka väntar högstadiepersonalen. Sedan sker en återkoppling som bakas ihop med en avslutning!