Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Övning ger färdighet! 

12 januari, 2018 ekaAdmin

Våra uppdrag i skolorna handlar ofta om att skolpersonalen behöver stöd i att hantera och förhålla sig till beteenden som kan upplevas utmanade. Det finns en hel del att säga om ämnet och ofta landar man i att personalen efterfrågar konkreta verktyg. Dilemmat som då kan uppstå är att verktyg ofta behöver färdighet, och som vi vet är det övning som ger färdighet. I våra insatser skapar vi ett forum för fortbildning, övning på utmanade situationer, möjligheter att implementera vad man lärt sig för att slutligen få återkoppling på det och återigen gå tillbaka till att öva. Under hela processen är vi med och stöttar, kvalitetssäkrar och kopplar till aktuell forskning.

leave a comment