Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö 0728 - 31 66 10 Info@dinrostskaeka.se

Sorgenfriskolan drar igång!

15 januari, 2018 ekaAdmin

Nu har insatsen på Sorgenfriskolan i Malmö dragit igång. Den sociala oron är i fokus. Fortbildning, rollspel, modulering, observationer, återkoppling och träning på utmanade situationer för personal och för eleverna är det värdegrundsfrågor och sociala färdighetsträning. Resultatet förväntas vara en mer sammanhållen klass, schysstare attityd gentemot elever och mer skolmotivation medan pedagogerna  förväntas vara mer tillgängliga för eleverna, ha samsyn sinsemellan och utgå från ett gemensamt förhållningssätt. Ska bli spännande 🙂

leave a comment